آموزشگاه نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی
آموزشگاه نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی

تبلیغات

امکانات سایت

6 بهمن 1389 14:00 | نویسنده : ghazaei

در 3 طبقه و 11 کلاس آموزشی درسی      و یک کلاس حفظ قران    با 293 دانش آموز       

مدیر آموزشگاه : خانم اسماعیلی       آمار همکاران :34 نفر          رانندگان سرویس: 30 نفر

3 دانش آموز ایتام    145 دانش آموز فرهنگی       2 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد       و 16 فرزند جانباز

شماره حساب سیبای مدرسه : 4150048860000

نشانی : میدان شهید زین الدین - شهرک امام حسن(ع)- کوچه 32 -        تلفن گویای مدرس: 6664141       تلفن تماس مدرسه : 6653990لینک ثابت

موضوع : بدون موضوع / بدون موضوع
کلاس معدل20 معدل19 معدل18 معدل17 معدل کلاس
1/3 2نفر 22نفر 2نفر 0 19
2/3 3نفر 20نفر 4نفر 0 96/18
3/3 4نفر 18نفر 2نفر 0 08/19
4/3 3نفر 21نفر 3نفر 0 19


لینک ثابت

موضوع : بدون موضوع / بدون موضوع
کلاس معدل 20 معدل19 معدل18 معدل17 معدل کلاس
1/2 1نفر 22نفر 5نفر 0 85/18
2/2 2نفر 25نفر 1نفر 0 03/19
3/2 0 227فر 1نفر 0 96/18


لینک ثابت

موضوع : بدون موضوع / بدون موضوع
کلاس معدل 20 معدل19 معدل18 معدل17 معدل کلاس
1/1 8نفر 12نفر 1نفر 0 33/19
2/1 2نفر 23نفر 3نفر 0 96/18
3/1 4نفر 22نفر 1نفر 0 11/19
4/1 7نفر 20نفر 1نفر 0 21/19


لینک ثابت

موضوع : بدون موضوع / بدون موضوع
صفحات سایت :
1